Kvinde, baby og pige ved bord 2

Om at bo på krisecenter

Hvis du er udsat for vold fra en partner eller familiemedlem har du ret til at komme på krisecenter. Dansk Kvindesamfunds Krisecentre tilbyder akut boligophold til voldsudsatte kvinder og deres børn.

Vold kan se ud på mange måder, herunder psykisk, fysisk, seksualiseret, økonomisk, digitaliseret og æresrelateret.

På krisecentrene kan du komme i sikkerhed for voldsudøver og få støtte og omsorg til at komme videre. Vi har voldsfagligt personale, der støtter dig og dine børn i jeres livssituation. 

Under opholdet får du blandt andet en fast kontaktperson. Udgangspunktet er de behov du og dine børn har, og støtten består af alt fra samtaler om volden til eksempelvis hjælp til at finde bolig, afklare fremtiden mv.

Undersøgelse:

En helhedsorienteret indsats?

Vores nye undersøgelse ’En helhedsorienteret indsats? Krisecentermedarbejderes perspektiv på myndighedernes indsats på partnervoldsområdet’ viser, at myndighederne mangler viden om vold og at indsatsen på partnervoldsområdet er meget uensartet fra sag til sag.

Ifølge undersøgelsen oplever krisecentermedarbejdere, at den vold mor og barn er flygtet fra overses, og behovet for at undersøge volden undervurderes, på trods af, at krisecentrene forsøger at gøre opmærksom på den. Det betyder også, at der ikke er et klart børneperspektiv så børn, der har været vidne til vold eller udsat for psykisk vold, overses.

Fra praksis til politisk forandring

Dansk Kvindesamfunds Krisecentre har en vidensafdeling, der er placeret på vores krisecenter i København. Vi arbejder praksisnært ved at tage udgangspunkt i den virkelighed vi møder hver dag på krisecentrene.

I vores vidensafdeling indsamler vi data fra krisecentrene som anvendes i aktuelle undersøgelser og til at skabe viden og fokus. Vi producerer viden, udvikler værktøjer og arbejder for løsninger på konkrete problemer omhandlende vold mod kvinder og børn i Danmark.

Selvom den gængse opfattelse er, at vi i Danmark har en høj grad af ligestilling, har vi fortsat et strukturelt problem med vold mod kvinder. 70.000 kvinder udsættes årligt for psykisk vold og 38.00 for fysisk vold, ca. 2200 kvinder kommer årligt på krisecenter.

Antallet af ofre taler sit klare sprog – der er derfor brug for at skabe offentlig og politisk opmærksomhed om behovet for forandringer og udvide hjælpen i Danmark til både ofre og udøvere. Det arbejder vi for.

Vil du være med?

Der er flere måder, du kan engagere dig i vores arbejde med at bekæmpe vold mod kvinder.

Vold mod kvinder og børn er et samfundsproblem og kræver fælles ansvar og løsninger. Derfor arbejder vi i Dansk Kvindesamfunds Krisecentre med at forebygge vold mod kvinder og børn og hjælpe dem til et liv uden vold.

Men krisecenterophold er ikke nok. Der er behov for langt flere tilbud til både voldsudsatte og voldsudøvere – og ikke mindst et langt større fokus på de børn, som vokser op med vold.

Der er behov for forebyggelse, ambulant rådgivning og efterværn. Der er behov for at bryde tabuer omkring vold, og der er behov for, at vi som samfund stopper med at give ofret skylden.

I Dansk Kvindesamfunds Krisecentre omsætter vi praksiserfaring til viden og har fokus på effekt. Vi er her for at skabe forandring, bidrage til fælles løsninger og sikre et værdigt syn på voldsudsatte.

– Maria Søndergaard, direktør for Dansk Kvindesamfunds Krisecentre

Nyt fra krisecentrene

 • Hvordan får voldsramte kvinder og børn et nyt liv uden vold?

  Hvordan får voldsramte kvinder og børn et nyt liv uden vold?

  Hvert år bor der mere end 2200 kvinder og lige så mange børn på et krisecenter i Danmark. Og antallet er stigende. Et krisecenterophold er dog kun midlertidigt huslys, sikkerhed og rådgivning, for målet er, at kvinden og barnet kommer videre i livet uden vold. En ny undersøgelse fra Dansk Kvindesamfunds Krisecentre tyder imidlertid på,…

 • Vold mod kvinder er også et problem for mænd

  Vold mod kvinder er også et problem for mænd

  I tyve år har Kenneth Reinicke forsket i mænd og mandekulturer, og derfor er det faktisk helt naturligt for ham, at han netop er valgt ind i Dansk Kvindesamfunds Krisecenters bestyrelse. Læs mere

 • Naturtilbud til voldsramte kvinder

  Naturtilbud til voldsramte kvinder

  Vi ved alle, hvor afslappende det kan være at gå en tur i skoven, hvor stor glæde det kan give at se en smuk solnedgang eller hvor godt det kan gøre os at tilbringe en sommerdag på stranden badet i solens stråler med bare fødder i sandet. Mange af os søger ud i naturen for…

Forlad siden Ring til os