Facebook Twitter Instagram search

Læs mere

Alle, der oplever vold eller får kendskab til vold, kan have brug for at tale om det.

Døgnåbent
alle ugens dage


Krisecenter Frederiksberg

[email protected]


Krisecenter København

[email protected]

Hvis du er udsat for vold, har du ret til at flytte på et krisecenter. Du kan frit kontakte det krisecenter du ønsker at bo på.

Du behøver ikke henvende dig på rådhuset, i din kommune eller hos nogen andre myndigheder først. Det er heller ikke et krav at du har politianmeldt volden.

OBS! Under Coronakrisen har vi haft nogle tekniske vanskeligheder med vores email-system. De er nu løst, så hvis du har sendt en mail til enten [email protected] eller [email protected] og ikke modtaget svar, er du meget velkommen til at kontakte os igen. 

Krisecenteret på Frederiksberg

Huset er beliggende tæt ved Skt. Jørgens Sø og Indre By. Vi har åbent for rådgivning og indlogering på hverdage og i weekender fra klokken 9 til 22. Man kan dog ringe til os døgnet rundt alle ugens dage.

Læs mere

Krisecenteret i København

Huset er beliggende lige ved Rådhuspladsen. Vi har åbent for rådgivning og indlogering døgnet rundt hele året.

Læs mere

Lisa Holmfjord, direktør i Dansk Kvindesamfunds Krisecentre, debuterer som forfatter

Lisa Holmfjord, debuterer i juni som thrillerforfatter hos Gyldendal med bogen ’Døden er kun et øjeblik’. Bogen handler om mænds vold mod kvinder og samfundets reaktion, når de beder om hjælp. Handlingen er fiktion, men alt kunne være sket i virkeligheden, fortæller Lisa, der efter mere end 15 år som krisecenterleder har mødt hundredvis af voldsramte kvinder. Hun håber, at bogen vil gøre det nemmere at forstå, hvorfor voldsramte kvinder ikke bare går.

Gratis download: Ny brochure til dig, der har oplevet partnervold og vold i nære relationer

Brochuren giver stemme til mennesker, der selv har oplevet partnervold og vold i nære relationer, og som har brug for, at fagfolk såvel som deres sociale netværk bliver bedre rustet til at imødegå dette.

Din støtte gør en forskel »

Når du støtter os med et beløb, er dit bidrag med til at skabe gode oplevelser for de kvinder og børn der i en kortere eller længere periode bor på Dansk Kvindesamfunds Krisecentre.

Bliv frivillig »

På vores krisecentre kan du som frivillig yde støtte og omsorg til kvinder og børn. Som frivillig hos os er du med til at sikre kvinder og børn et trygt, omsorgsfuldt og respektfuldt ophold på krisecentrene.