Facebook Twitter Instagram search

Vold er ikke altid fysisk, men kan også være psykisk, verbal, materiel, seksualiseret, økonomisk, digital, æresrelateret og latent.

Psykoterapeut Per Isdal har beskrevet vold således: ”Vold er enhver handling, der er rettet mod et menneske, som gennem denne handling – ved at skade, smerte, skræmme eller krænke – får mennesket til at gøre noget mod sin vilje eller holde op med at gøre noget, det vil” (Per Isdal ATV, Oslo 2002).

Her kan du læse om de forskellige former for vold:

Fysisk vold

Den fysiske vold er der, hvor volden kommer fysisk til udtryk ved f.eks. blå mærker. Fysisk vold kan bl.a. være slag, spark, skub, kvælningsforsøg, knivstik, samt at blive nægtet toiletbesøg, søvn, mad og drikke. Fysisk vold forekommer aldrig uden psykisk vold.

Psykisk vold

Den psykiske vold kan være usynlig for udenforstående. Volden kan komme til udtryk ved direkte eller indirekte trusler, ved nedgørelse eller ydmygelse – ofte i andres påhør. Dette kan bl.a. vise sig ved, at der bliver råbt af en, at man konstant bliver kritiseret, og at man får fortalt, at man er grim og uduelig. Man kan blive nægtet at blive talt til, blive kontrolleret og forhindret i at kunne arbejde, studere og se sine venner og familie.

Verbal vold

Verbal vold er trusler. Det kan f.eks. være trusler om at ens ting bliver smidt ud, eller trusler om, at ens børn bliver fjernet og bortført. Det kan også være trusler om at ens liv og karriere vil blive ødelagt eller trusler om selvmord.

Materiel vold

Materiel vold er at man får ødelagt materielle ting, som f.eks. indbo eller ens eller ens børns personlige ejendele. Det kan også være, at man nægtes adgang til sine egne ting.

Økonomisk vold

Økonomisk vold er når man f.eks. bliver nægtet adgang til penge, skal aflevere de penge man selv har tjent, eller skal tigge om penge til mad og lommepenge. Det kan også være at blive truet til at optage lån og få stor gæld.

Seksualiseret vold

Seksualiseret vold er at blive tvunget til en seksuel handling, som man ikke har lyst til. Det kan ske ved, at man bliver tvunget til at have sex, når man ikke har lyst, eller man kan blive tvunget til forskellige seksualiserede handlinger, som man ikke har lyst til. Det kan også være andre seksualiserede krænkelser eller at blive tvunget til prostitution.

Digitaliseret vold

Digitaliseret vold er når intime billeder eller videoer bliver delt på internettet, uden at man har givet samtykke til det. Digital vold er også at blive chikaneret, fordi private kontaktoplysninger bliver delt i en sådan grad, at man bliver udsat for massiv krænkende adfærd på de sociale medier eller på ens mobil. Det kan også være overvågning af f.eks. éns Facebook-profil, mail og telefon eller trusler på nettet eller mobilen.

Æresrelateret vold

Æresrelateret vold drejer sig om familiens ære. Volden er accepteret af familien, og der er mere end en enkelt person der udøver den. Æresrelateret vold er fx tvangsægteskaber, genopdragelsesrejser, social kontrol, følelsesmæssigt pres og at blive frosset ude af familien.

Latent vold

Når man har været udsat for vold, ved man at det kan ske igen. Selvom det måske er noget tid siden, går man og frygter at det vil ske igen, men man ved ikke hvornår det vil ske. Så er volden latent til stede i forholdet.

Måske forsøger man på alle mulige måder at undgå vold, og det kommer til at styre alt hvad man gør. Så længe man er begrænset i sin adfærd i et forsøg på at undgå vold, eksisterer volden stadig i forholdet.

Det kan være at man har tilpasset sig så meget at man får afværget de voldelige episoder ved sin adfærd. Man kan komme i tvivl om hvorvidt manden stadig er voldelig, fordi volden på den måde kan ligge skjult i forholdet i mange år.