Facebook Twitter Instagram search

Man får glæde og overskud af at være engageret i en god sag, når man kan bruge de evner man har. Dette overskud når også ud til de mennesker, man hjælper og støtter.

Takket være de frivillige i Dansk Kvindesamfunds Krisecentre får kvinderne og børnene mere tryghed og omsorg, mens de bor på krisecenteret. De får endda mulighed for at få gode sociale oplevelser midt i en krise i deres liv.

Hos os har du har flere muligheder for at gøre en frivillig indsats.

Bliv rådgiver

Du kan fungere som frivillig rådgiver. Det foregår på hverdage, hvor du drager omsorg for kvinder og børn og er med til at tage dig af vores telefoniske rådgivning.

Læs mere

Bliv fundraiser

Eller du kan sammen med ansatte og frivillige lave fundraising, der skal skabe bedre rammer og oplevelser for voldsudsatte kvinder og børn.

Læs mere