Organisationen

Om organisationen

Organisationen Dansk Kvindesamfunds Krisecentre driver to krisecentre og udbreder viden og relevante indsigter om kønsbaseret vold til myndigheder, samarbejdspartnere og offentligheden. Vi er en selvstændig og uafhængig enhed under Dansk Kvindesamfund med egen bestyrelse.

Vores to krisecentre er lokaliseret henholdsvis på Frederiksberg, og i hjertet af København. Tilsammen huser vi 28 kvinder inklusive børn, hvilket gør os til det næststørste krisecenter i landet. Vi har også en afdeling kaldet Viden, Administration og Projekter, der holder til på krisecenteret i København.

Få indblik i vores arbejde på krisecentrene

I videoen bliver vi vist rundt på det ene krisecenter. En af socialrådgiverne fortæller, hvad det giver hende at kunne hjælpe andre, som har brug for det. Direktør Maria Søndergaard fortæller, hvad det betyder, at de voldsramte kvinder og børn, mødes af specialiserede voldsfaglige medarbejdere, der støtter dem i at komme fri af volden.

Dansk Kvindesamfunds Krisecentre er medlem af Selveje Danmark – en brancheforening for næsten 300 selvejende non-profit organisationer på velfærdsområdet. De har i samarbejde med Tv Glad lavet en række præsentationsvideoer af nogle af deres medlemmer, og det er i den forbindelse, at videoen er blevet til.

Mød ledelsen

Maria Søndergaard

Tlf.: 51 41 59 09

[email protected]

Direktør

Astrid Lyng Hjuler

Tlf.: 35 20 00 45

[email protected]

Krisecenterleder

Anja Radeka

Tlf.: 35 20 00 43

[email protected]

Leder af Viden, Administration og Projekter

Vores vision

Vi arbejder med forebyggelse, krisecentertilbud, rådgivning og viden i relation til vold, der skaber forandringer for voldsudsatte og i samfundet. Det gør vi i tæt samspil med kommuner, regioner, sociale tilbud, vidensmiljøer, interesseorganisationer, civilsamfund og fonde:

Vi understøtter voldsudsatte

DKK’s understøttelse tager afsæt i nødvendige, kvalificerede og evidensbaserede tilbud til voldsudsatte kvinder og deres børn. Tilbuddene omfatter krisecentertilbud og rådgivning til kvinder, børn og pårørende.

Vi fremmer et værdigt syn på voldsudsatte

Mødet med voldudsatte sker på baggrund af stærke, faglige kompetencer, et tydeligt værdisæt og via relevante metoder og processer. DKK bidrager via den offentlige debat, relevante konferencer og dialog med andre krisecentre og LOKK til at etablere en nuanceret fremstilling af voldsudsatte.

Vi formidler viden om vold

DKK styrker formidlingen om vold ved at tilvejebringe ny, evidensbaseret viden på området. DKK indsamler data, skaber overblik og formidler relevant indsigt til myndigheder, samarbejdspartnere og offentligheden via fakta, konkrete og retningsgivende anbefalinger – og kvalitetsrådgivning til beslutningstagere og fonde.

Mød bestyrelsen

Karen Hallberg

Forkvinde

Karen er medstifter at krisecenteret på Frederiksberg og aktiv i børneaktivitetsgruppen. Hun har bl.a. været administrativ leder på Kildevældsskolen indtil hun gik på pension i 2012. Karen er forkvinde for krisecentrenes bestyrelse. Hendes uddannelses- og erhvervserfaring ligger indenfor økonomi, administration og ledelse. Karen har været aktiv i kvindebevægelsen i mange år og har bl.a. været forkvinde for Dansk Kvindesamfund i 12 år. Karen er eksternt medlem af bestyrelsen, og er udpeget af Dansk Kvindesamfund.

Karen Hallberg

Birgitte Munksgaard

Næstforkvinde

Birgitte har været med i krisecentrenes fundraisergruppe siden 2014. Hun har bl.a. været HR-chef i Post Danmark og PostNord fra 1997-2014, og har været både fagforeningsnæstformand og formand i perioden 1978-1995. I PostNord var Birgitte også ligestillingsansvarlig med særligt fokus på flere kvinder i ledelse. Desuden har hun haft en lang række tillidshverv i en international organisation for post- og teleansatte – igen med fokus på ligestilling mellem kønnene. Birgitte er optaget i Kvindernes Blå Bog.

Kenneth Reinicke

Kenneth har gennem en årrække været en synlig debattør i den danske ligestillingsdebat. Han har været medlem af Tænketanken VM – (Viden om Mænd), ligesom han har siddet i bestyrelsen for KVINFO og Mændenes Hjem.er lektor i mandeforskning ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet. Her forsker han i køn, maskulinitet og ligestilling. Han har bl.a. skrevet bøgerne Den hele mand – manderollen i forandring (2002), Mænd i lyst og nød (2004), Drenge og mænd i krise? (2012), Mænd – Køn under forvandling (2013), De unge fædre (2016) og Mænd der krænker kvinder (2018). I 1999 forsvarede han sin ph.d.-afhandling Madonna og Macho ved Roskilde Universitet om familie og kønsforhold i Italien.

Ewa Janczewska

Ewa er socialrådgiver og kontaktperson på krisecenteret i København, og er medarbejderrepræsentant i bestyrelsen.

Helena G. Hansen (på barsel)

Som forkvinde og repræsentant for Dansk Kvindesamfund i bestyrelsen, er Helena med til at sikre sammenhæng mellem de to organisationer. Hun har desuden professionel erfaring med bl.a. presse- og kommunikation, fundraising og projektledelse fra Christiansborg og NGO-branchen.

Sine Bastian Tarby

Sine er eksternt medlem af bestyrelsen. I kraft af sit professionelle virke som Corporate Incident and Crisis Manager hos A.P. Moller – Mærsk bidrager hun med erfaring, viden og kompetencer i relation til sikkerhedsaspekter.

Laura Pérez Thormar

Laura er repræsentant for krisecentrenes frivillige. De frivillige arbejder med at skabe én-til-én fællesskaber og give plads til inspiration, nærvær og fordybelse på en uformel og personlig måde for børn og voksne i udsatte livssituationer. Udover sin fortid som pædagogmedhjælper, er hun uddannet etnolog og har forsket i unges politiske engagement i Danmark i et historisk perspektiv. Hun har også erfaring som organisationskonsulent, og bidrager med kompetencer indenfor strategiske udviklingsprojekter, evaluering, kommunikation, tværgående samskabelse og organisatorisk læring.

Forlad siden Ring til os