Facebook Twitter Instagram search

Dansk Kvindesamfunds Krisecentre er en selvstændig og uafhængig enhed under Dansk Kvindesamfund med egen bestyrelse.
Vores overordnede formål er at drive to opholds- og rådgivningscentre.

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse i henhold til vedtægterne og består af otte personer: en medarbejderrepræsentant, fire frivillige, som er aktive i krisecentrene og valgt på generalforsamlingen, et eksternt medlem udpeget af Dansk Kvindesamfund, et eksternt medlem udpeget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse samt et eksternt medlem udpeget af bestyrelsen.

Der afholdes bestyrelsesmøde minimum hver tredje måned, samt en årlig generalforsamling. Bestyrelsen modtager ikke vederlag.

Bestyrelse

Karen Hallberg

Karen har været ansat som administrativ leder på Kildevældsskolen indtil hun gik på pension i 2013. Hun er medstifter af krisecenteret og er aktiv i børneaktivitetsgruppen. Karen har været aktiv i kvindebevægelsen i mange år, har været forkvinde i Dansk Kvindesamfund i 12 år og har blandt andet deltaget i FN’s særlige generalforsamling i anledning af femåret for kvindekonferencen i Beijing 1995. Karen er eksternt medlem af bestyrelsen, og er udpeget af Dansk Kvindesamfund.

Bibi Agger

Bibi arbejder som faglig leder og souschef i hjemløseorganisationen ’Projekt UDENFOR’. Hun er cand.mag. i psykologi og socialvidenskab, og har en efteruddannelse i ledelse og organisationsudvikling på diplomniveau. Bibi har været involveret i frivilligt arbejde i mange år, og de sidste 9 år på krisecenteret. Hun har været med til at bygge krisecenteret op fra dets spæde start som et satspuljeprojekt. Bibi er eksternt medlem af bestyrelsen, og er udpeget af bestyrelsen.

Birgitte Bruun

Birgitte har siden 2007 fungeret som frivillig rådgiver på krisecenteret, og er desuden frivillig i krisecenterets fundraisinggruppe. Hun er næstformand i LOKKs bestyrelse og er LOKKs repræsentant i Kvinderådet. Hun har været ansat i Nykredit siden 1972, hvor hun har haft flere ledelsesposter. Siden 2002 har hun været vicedirektør i Nykredit.

Karen Conrad

Karen er cand.mag. i dansk, engelsk og filmvidenskab. Hun har været gymnasielærer i 38 år og er nu pensionist. Hun har tidligere siddet i bestyrelsen i sine børns daginstitutioner og skoler. Karen har været formand i den lokale afdeling af SF i 80’erne og har tidligere været formand i sin ejerforening i ni år. På krisecenteret har hun været frivillig siden 2009.

Bente Kongerslev

Bente har været frivillig på krisecenteret i næsten fem år i henholdsvis rådgivnings- og børnegruppen. Derudover er Bente med i børneværkstedet, som mødes hver torsdag. Hun er uddannet pædagog og har arbejdet med fysisk/psykisk handicappede børn. I mange år har hun arbejdet med demente og psykisk syge, og efterfølgende i ældreplejen. I 13 år har hun været frivillig på Krisecenteret i Esbjerg med de samme funktioner, som hun har nu, men har også været ansat som nattevagtsafløser.

Lene Sander

Lene er HR- & Coachingkonsulent og er ejer af Lene Sander Consulting. Hun har arbejdet som frivillig på krisecenteret gennem de sidste to år. I 20 år har hun arbejdet som HR-manager i henholdsvis A/S Storebælt og i Sund og Bælt Holding A/S. I begge selskaber blev hun af medarbejderne valgt ind i bestyrelsen, hvor hun i begge tilfælde sad i to gange fire år. Hun har i dag sit eget enkeltmandsfirma, hvor hun tilbyder HR-ydelser til firmaer såvel som enkeltpersoner, primært coaching.

Ledelse

Lisa Holmfjord

Tlf.: 82 51 52 05

[email protected]

  • Direktør for Dansk Kvindesamfunds Krisecentre
  • Driftsansvarlig
  • Presseansvarlig
  • Projektudvikling

Lisa har været ansat på krisecenteret på Frederiksberg siden 2007. Hun er uddannet socialrådgiver og har en master i retorik og kommunikation. Derudover har hun taget efteruddannelse inden for blandt andet ledelse, personalejura og fundraising. Hun har tidligere været både socialrådgiver og krisecenterleder i Dannerhuset, og har arbejdet som frivilligkoordinator hos Børns Vilkår. Lisa er forkvinde for Dansk Kvindesamfund, og er medforfatter til bogen ’Forældreansvarsloven – når der er vold i familien’.

Pia Strøh

Tlf.: 82 51 52 03

[email protected]

  • Daglig leder af krisecenteret på Frederiksberg
  • Frivilligansvarlig
  • Fundraising/sponsoratansvarlig
  • Konfliktmægling

Pia er uddannet lærer og cand.pæd.psych., hun har været ansat på krisecenteret på Frederiksberg siden 2007. Pia har blandt andet efteruddannelse i coaching, fundraising og konflikthåndtering. Hun har tidligere arbejdet som folkeskolelærer og senere som psykolog på rådgivningscenter Gaderummet, et socialpsykologisk værested for unge. Pia er desuden projektansvarlig på krisecenterets skoleprojekt ‘Tør du tale om det?’.

Susanne Larsen

Tlf.: 29 34 07 07

[email protected]

  • Daglig leder af krisecenteret i København

Susanne er uddannet socialrådgiver og har blandt andet efteruddannelse i konflikthåndtering, supervision og Joyful Playing. Hun været ansat som børnerådgiver på krisecenteret på Frederiksberg fra 2009-2018. Forinden var hun familiebehandler i syv år, samt socialrådgiver i kommunale forvaltninger/familieafdelinger i 14 år. Siden 2018 har hun været krisecenterleder på krisecenteret i København.