Facebook Twitter Instagram search

Dansk Kvindesamfunds Krisecentre er en selvstændig og uafhængig enhed under Dansk Kvindesamfund med egen bestyrelse.
Vores overordnede formål er at drive to opholds- og rådgivningscentre.

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse i henhold til vedtægterne og består af otte personer: en medarbejderrepræsentant, fire frivillige, som er aktive i krisecentrene og valgt på generalforsamlingen, et eksternt medlem udpeget af Dansk Kvindesamfund, et eksternt medlem udpeget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse, et eksternt medlem udpeget af bestyrelsen samt to suppleanter.

Der afholdes bestyrelsesmøde minimum hver tredje måned, samt en årlig generalforsamling. Bestyrelsen modtager ikke vederlag.

Bestyrelse

Karen Hallberg

Karen er medstifter at krisecenteret på Frederiksberg og er aktiv i børneaktivitetsgruppen. Hun har bl.a. været administrativ leder på Kildevældsskolen indtil hun gik på pension i 2012. Karen er forkvinde for krisecentrenes bestyrelse. Hendes uddannelses- og erhvervserfaring ligger indenfor økonomi, administration og ledelse. Karen har været aktiv i kvindebevægelsen i mange år og har bl.a. været forkvinde for Dansk Kvindesamfund i 12 år. Karen er eksternt medlem af bestyrelsen, og er udpeget af Dansk Kvindesamfund.

Birgitte Bruun

Birgitte har været ansat i Nykredit siden 1972, hvor hun i årenes løb har haft ansvar for mange af Nykredits funktioner. Hun blev pensioneret i 2015 efter godt 42 år i virksomheden. Birgitte har siden 2007 fungeret som frivillig rådgiver på krisecenteret, har været medlem af krisecentrenes bestyrelse stort set lige så længe og er desuden frivillig i krisecentrenes fundraisergruppe.

Lene Sander

Lene er HR- & Coachingkonsulent og er ejer af Lene Sander Consulting. Hun har arbejdet som frivillig på krisecenteret gennem de sidste to år. I 20 år har hun arbejdet som HR-manager i henholdsvis A/S Storebælt og i Sund og Bælt Holding A/S. I begge selskaber blev hun af medarbejderne valgt ind i bestyrelsen, hvor hun i begge tilfælde sad i to gange fire år. Lene har i dag sit eget enkeltmandsfirma, hvor hun tilbyder HR-ydelser til firmaer såvel som enkeltpersoner, primært coaching.

Birgitte Munksgaard

Birgitte har været med i krisecentrenes fundraisergruppe siden 2014. Hun har bl.a. været HR-chef i Post Danmark og PostNord fra 1997-2014, og har været både fagforeningsnæstformand og formand i perioden 1978-1995. I PostNord var Birgitte også ligestillingsansvarlig med særligt fokus på flere kvinder i ledelse. Desuden har hun haft en lang række tillidshverv i en international organisation for post- og teleansatte – igen med fokus på ligestilling mellem kønnene. Birgitte er optaget i Kvindernes Blå Bog.

Pernille Munk

Pernille er uddannet Cand.Mag. i Kommunikation og Internationale Studier fra Aalborg Universitet. Hun har arbejdet i Kopenhagen Fur siden 1998, og har siden 2012 været projektleder for kommunikationsafdelingens erhvervspolitiske projekter. Pernille har været eksternt medlem af bestyrelsen siden foråret 2018, og er udpeget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse.

Ewa Janczewska

Ewa er socialrådgiver på krisecenteret i København, og er medarbejderrepræsentant i bestyrelsen.

Helena G. Hansen

Helena er forkvinde i Dansk Kvindesamfund, og er repræsentant for Dansk Kvindesamfund i bestyrelsen.

Bente Kongerslev

Bente er frivillig på krisecenteret i henholdsvis rådgivnings- og børnegruppen. Derudover er Bente med i børneværkstedet, som mødes hver torsdag. Hun er uddannet pædagog og har arbejdet med fysisk/psykisk handicappede børn. I mange år har hun arbejdet med demente og psykisk syge, og efterfølgende i ældreplejen. I 13 år har hun været frivillig på Krisecenteret i Esbjerg med de samme funktioner, som hun har nu, men har også været ansat som nattevagtsafløser. Bente er suppleant i bestyrelsen.