Facebook Twitter Instagram search

StopChikane er Dansk Kvindesamfunds Krisecentres tilbud til voksne, der er eller har været udsat for digitale krænkelser.

Det kan meget ofte have alvorlige konsekvenser, hvis f.eks. ens intime billeder eller film bliver delt på nettet, uden at man har givet samtykke til det. Når først det ligger der, forsvinder det ikke bare af sig selv.

Udover at være nervøs for, hvem som har set billeder eller film af dem, oplever mange krænkede desuden at blive chikaneret, fordi deres navn og kontaktoplysninger bliver oplyst der hvor billederne eller filmen deles. Dette kan betyde, at den krænkede bliver udsat for massiv chikane på de sociale medier og via deres telefon.

I StopChikane ser vi typisk følgende typer af billeddeling:

Hævn – Hvis et billede eller film bliver delt med et hævnmotiv. Dette kan for eksempel være i sager, hvor en ekspartner deler intime billeder.

Hackede – Når ens personlige computer eller konti hackes ulovligt, og personlige og private billeder stjæles og deles i forskellige fora.

Uvidende – Når personer bliver fotograferet eller filmet ulovligt og billederne deles uden personens samtykke.

Photoshoppet/Deep Fake – Her kopieres en persons ansigt ind på et billede eller en film af en anden persons (typisk nøgne) krop.

Ofte oplever vi, at den krænkedes billeder ikke kun går ind under én af ovenstående, men at det med tiden bevæger sig ind under flere typer.

At få delt intime og private billeder eller film på nettet, kan have alvorlige konsekvenser for den krænkede. Og så er det ulovligt!

Vi opfordrer derfor alle som er udsat for digitale krænkelser til at søge hjælp. StopChikane er et tilbud til voksne, der har været udsat for digitale krænkelser. Vi yder gratis rådgivning omkring, hvordan du dokumenterer digitale krænkelser, hvordan og hvornår du kan anmelde det til politiet, og hvordan du håndterer konsekvenserne og stopper yderligere deling.

Derudover tilbyder vi også undervisning i, hvordan man som fagperson konkret bedst kan hjælpe, når man i sit arbejde støder på folk, der har været udsat for digitale krænkelser og chikane.

 

 

Dette materiale er støttet økonomisk af Offerfonden. Materialets udførelse, indhold og resultater er alene forfatternes ansvar. De vurderinger og synspunkter, der fremgår af materialet, er forfatternes egne og deles ikke nødvendigvis af Rådet for Offerfonden.