Facebook Twitter Instagram search

StopChikane deler ud af sine erfaringer til LOKK’s strategiseminar

Maria er ansat på Dansk Kvindesamfunds Krisecentre og har i de seneste 1,5 år været en del af StopChikane som har været rundt og undervise krisecentre i hele landet i, netop hvordan man håndterer digitale billedkrænkelser. Til strategiseminaret hos LOKK er hun derfor inviteret til at holde et oplæg under titlen ”Digital chikane, lovgivning og redskaber for krisecentre”.

StopChikane har siden 2017 arbejdet med rådgivning, videns-indsamling og formidling i forbindelse med digitale billedkrænkelser på voksenområdet.

Digitale billedkrænkelser er en kønnet problematik

Når vi kigger på, hvem der rammes af digitale billedkrænkelser, står det klart at det er noget der rammer alle sociale lag og personer i alle aldre. Men særligt én faktor springer i øjnene: der er en tydelig overvægt af kvinder i statistikkerne. I StopChikanes rådgivning udgør kvinder hele 87% af de henvendelser vi har modtaget siden 2017.

Typer af digitale billedkrænkelser

Digitale billedkrænkelser kan komme til udtryk på mange måder. I StopChikane arbejder vi med en overordnet inddeling af krænkelserne i 4 kategorier:

  1. Hævnmotiveret – En digital sexkrænkelse, hvor et hævnmotiv ligger til grund for uberettiget videregivelse af intime billeder eller videoer.
  2. Hacking – hvor der enten er tale om uberettiget adgang til enten en persons devices eller online services.
  3. Uvidende – hvor der fotograferes eller optages video uden at man ved det.
  4. Forfalsket materiale – Deep fakes, altså manipuleret videomateriale, eller photoshoppede billeder.

StopChikanes erfaring siger os, at den hævnmotiverede billedkrænkelse, den hyppigst forekommende i krisecenterregi. Her er billedkrænkelser og online chikane et redskab som voldsudøver anvender for at forsøge at ramme, afpresse, udstille, ydmyge eller udskamme kvinden, selv efter hun er udenfor fysisk rækkevidde.

Værktøjer for krisecentrene

Generelt – men særligt når vi arbejder i krisecenter-regi – anbefaler vi ikke at man tager kontakt til personen der har delt det krænkende materiale.

Uanset hvilken type billedkrænkelse der er tale om anbefaler StopChikane altid samme fremgangsmåde:

  1. Dokumenter hændelsen
  2. Stop spredningen
  3. Anmeld til politiet
  4. Take-down

Og man er altid velkommen til at kontakte StopChikane her for at få hjælp og vejledning ift. håndtering af digitale billedkrænkelser eller online chikane.