Mange tak! Dansk Kvindesamfund.

Tusinde tak for din støtte til Dansk Kvindesamfund. Din støtte er med til at hjælpe os til at kæmpe for fuld ligestilling og ligeværd mellem kønnene inden for blandt andet uligeløn, sexisme, antiracisme, intersektionel feminisme og bekæmpelse af kønsrelateret vold. Vi kunne ikke gøre det uden dig!