Facebook Twitter Instagram search

Der er mange som tror at vold kun fysisk vold, men vold er meget mere. Norske Per Isdal fra Alternativ til Vold definerer vold på denne måde: ”Vold er enhver handling der er rettet mod et menneske, som gennem denne handling – ved at skade, smerte, skræmme eller krænke – får mennesket til at gøre noget mod sin vilje eller holde op med at gøre noget det vil.” I et voldeligt forhold er volden altid til stede i form af en af nedennævnte former.

Fysisk Vold

Fysisk vold er enhver form for fysisk overgreb og magt. Det kan for eksempel være at sparke, slå, rive, nive, slå med forskellige genstande og holde fast. Det er også når man bliver nægtet mad eller ikke må sove. For handicappede kan det desuden være at blive nægtet hjælp, medicin og hjælpemidler.

Psykisk vold

Psykisk vold er verbale eller adfærdsmæssige trusler om vold mod en selv eller ens børn. Det er at blive nedgjort, kritiseret, ydmyget, kontrolleret eller isoleret.

Verbal vold

Verbal vold er når man trues med at ens børn bliver bortført, at man trues med at blive smidt ud, at der trues med at ødelægge ens arbejdsliv eller sociale liv, trues med mishandling eller trues med at man forfølges. Det hele fortælles ofte, således at man tror på at det vil ske.

Materiel vold

Materiel vold er når man får sine ting ødelagt, eller når man ikke får lov til at have noget der er ens eget.

Seksuel vold

Seksuel vold er at blive tvunget til sex eller på anden måde krænket seksuelt. Eller at man tvinges til at se seksuel adfærd eller porno, uden man har lyst til dette.

Økonomisk vold

Økonomisk vold er hvis man ikke får lov til at bestemme over sine egne penge. Det kan også være hvis man hele tiden skal fortælle hvad man har brugt sine penge på.

Elektronisk vold

Elektronisk vold er blandt andet overvågning af Facebook, e-mail og telefon, men kan også være krav om at man hele tiden skal ringe og fortælle hvor man og hvem man er sammen med. Det er også hvis en ekskæreste hele tiden sender sms’er eller truende e-mails.

Æresrelateret vold

Æresrelateret vold drejer sig om familiens ære. Den er accepteret af familien og der er mere end en enkelt person der udøver den. Æresrelateret vold er blandt andet tvangsægteskaber, at blive sendt på genopdragelsesrejse, social kontrol, følelsesmæssigt pres og at blive frosset ude af familien.

Latent vold

Det at have oplevet vold gør at man ved at det kan ske igen. Volden er da latent til stede i forholdet, alene i kraft af sin mulighed. Eksempelvis kan kvinden have tilpasset sig i en sådan grad at hun får afværget de voldelige episoder ved sin adfærd. Dette kan gøre kvinden i tvivl om hvorvidt manden fortsat er voldelig. Muligheden for vold styrer kvindens adfærd i det risikoen for ny vold kan styre alt hvad kvinden gør, selv om der ikke foreligger nogen aktiv trussel. Volden kan således ligge latent i et forhold i mange år.