Facebook Twitter Instagram search

Nedenstående materiale er udviklet i projektet. Øvelserne er lagt i den rækkefølge de skal bruges i undervisningen, og hvis man ønsker at bruge alle øvelser, vil det være en fordel at bruge dem i den rækkefølge. Det sikrer at der er progression i øvelserne og at dagen bliver varieret. Vil man downloade hele materialet, kan det gøres her (det tager lidt tid at downloade det samlede materiale).

Flere af øvelserne kan også bruges alene, men enkelte øvelser er afhængige af at man har gennemgået andre øvelser. I så fald vil det fremgå i vejledningen.

Alle øvelserne har en kort vejledning til formålet med øvelsen og forslag til hvordan man kan bruge øvelsen i undervisningen.

Øvelserne er lavet til 4.-10. klasse.

Introduktionen giver forslag til nogle ord og begreber det kan være relevant at tage op i forbindelse med arbejdet med vold i hjemmet. Der er også en liste med fakta om vold mod børn. Målrettet 4.-7. klasse. Download.

Øvelsen her er egnet som opvarmning til emner som grænser og tabu. Spørgsmålene kan ikke kun besvares med ‘ja’ eller ‘nej’ og inviterer derfor til at eleverne reflekterer over deres svar. Spørgsmålene kan bruges på flere forskellige måder. Målrettet 4.-7. klasse. Download.

Quizzen er velegnet som udgangspunkt for debat. Den kan for eksempel bruges til at tage hul på emner som vold i familien, vold i skolen og børns rettigheder. Den kan også bruges som udgangspunkt for samtale om kulturforskelle og holdninger til vold. Målrettet 6.-7. klasse. Download.

Begrebet vold leder ofte tankerne hos børn og unge hen på historier fra nyhedsmedierne og til vold i film, eller episoder fra skolegården og klubben. At der findes andet end fysisk vold er for mange eleverne noget helt nyt. Målrettet 4.-7. klasse. Download.

De 24 breve er bygget på rigtige breve og historier fra børn og unge. Ved at læse andre børns oplevelser kan det være lettere at arbejde med de forskellige voldsformer. Til denne øvelse er det en forudsætning at have gennemgået de 5 voldsformer. Målrettet 6.-7. klasse. Download.

Med disse eksempler får eleverne reflekteret over forskellige situationer med både åbenlys vold, ikke vold og det der er lige på grænsen. I øvelsen kommer elevernes forskellige værdigrundlag frem og de får mulighed for at overveje hvornår noget er vold. Målrettet 6.-7. klasse. Download.

Det kan være svært at forstå hvorfor det er svært at gå fra en voldelig partner. Voldsspiralen forklarer hvilke mekanismer der gør det svært at gå, og hvorfor partnervold er anderledes end gadevold. Målrettet 6.-10. klasse. Download.

Historierne om Glenn og Nigella kan være med til at sætte fokus på fordomme omkring voldsofre og voldsudøvere. De kan desuden bruges til at sætte gang i diskussioner om køn og vold. Til denne øvelse er det en god idé at have gennemgået den visuelle voldsspiral. Målrettet 6.-10. klasse. Download.

Som en del af afrundingen til resten af materialet, er det vigtigt at eleverne får viden om hvordan de kan få hjælp, og hvad der sker hvis de fortæller nogen at de oplever vold derhjemme. Målrettet 4.-7. klasse. Download.

Øvelsen kan bruges på mange forskellige måder til at arbejde med vold. Den kan for eksempel bruges som en afslutning på emnet om vold i familien. Målrettet 4.-7. klasse. Download.