Facebook Twitter Instagram search

Du skal underrette familieafdelingen i kommunen, når du får kendskab til – eller har formodning om – at et barn mistrives. Du skal ikke vente med at lave underretningen til du er sikker på, at noget er galt eller ved hvad problemet er. Så snart du har en mistanke, skal du underrette. Hellere underrette en gang for meget end en gang for lidt. Hvis du laver en underretning og det viser sig at der ikke er problemer i familien, er ingen skade sket.

Når du laver en underretning, vil det ofte være en god idé at holde et møde med forældrene inden du sender underretningen. I tilfælde hvor du har mistanke om at barnet udsættes for vold, skal du dog IKKE holde en samtale med forældrene inden du sender en underretning, da det kan bringe barnet yderligere i fare.
På mange skoler skriver man først noget ned om barnet, når man laver selve underretningen. Så kan det være svært at huske præcis hvad der har givet anledning til mistanken. Derfor er det vigtigt at du begynder at skrive noget ned så snart du observerer at noget kan være galt. Skriv ned hvad du observerer, ikke hvad du har på fornemmelsen. Beskriv hvordan barnet handler i forskelige situationer og skriv ned hvad det siger.

Hvis situationen ikke bliver bedre efter du har lavet en underretning, så send en ny underretning. Socialrådgiveren har brug for at vide hvis barnet stadig mistrives. Reagerer kommunen sløvt eller ikke tilstrækkeligt, kan du underrette Ankestyrelsen.