Facebook Twitter Instagram search

Mange kommuner har udarbejdet en vejledning, der fortæller hvordan man underretter. Du kan eventuelt kontakte din lokale socialforvaltning for yderligere oplysninger.

Som hovedregel bør en underretning være skriftlig, men du kan altid ringe til sagsbehandleren i familieafdelingen inden. I akutte situationer kan underretningen ske mundtligt.

Underretningen skal så vidt muligt bygge på faktiske og konkrete iagttagelser. Den skal indeholde en faglig beskrivelse af barnets situation, hvor både styrker og svagheder indgår. Undlad at komme med fortolkninger af hvordan tingene hænger sammen, det er op til kommunen at udrede sagen. Undlad også at komme med forslag til foranstaltninger i forhold til familien, for eksempel at barnet skal fjernes.

Børns Vilkår anbefaler at man ikke underretter lige inden sommerferien og helligdage som jul og påske, uden at man først har snakket med sagsbehandleren.

Man kan risikere at familien skal vente ekstra lang tid på respons fra familieafdelingen på grund af sagsbehandlerens feriefravær. Børns Vilkår anbefaler endvidere at man altid tager telefonisk kontakt til sagsbehandleren både før og efter man sender underretningen.

Se og print vejledende skabelon til underretning. Klik her.

Lavet på baggrund af skabelon fra Børns Vilkår.