Facebook Twitter Instagram search

Når Ankestyrelsen har fået en mundtlig eller skriftlig underretning, sender styrelsen inden for en uge et kvitteringsbrev til den som har underrettet. I brevet oplyser Ankestyrelsen om, at styrelsen nu indhenter alt materiale om barnet fra den pågældende kommune. Hvis underretteren ikke i juridisk forstand er part, får underretteren ikke mere at vide, da der er personfølsomme oplysninger.

Ud fra materialet vurderer Ankestyrelsen om kommunen foretager sig tilstrækkeligt over for det pågældende barn eller den unge. Det er barnets tarv der er det afgørende og ikke hensynet til forældre eller andre.

Ankestyrelsen vurderer om der er grundlag for at pålægge en kommune at gennemføre støtteinitiativer over for barnet/den unge og dets familie. Ankestyrelsen kan også beslutte om et barn eller en ung skal anbringes.

Fra Ankestyrelsens hjemmeside.