Facebook Twitter Instagram search

Mange børn lever med vold uden at turde fortælle andre om det. Det kan også være svært for lærere og andre voksne at se, om et barn udsættes for vold. Derfor har Børnerådet lavet denne film om hvilke signaler man kan se efter, hvis man er usikker på om et barn mistrives.

Tegn på vold

 • Fysiske symptomer, fx hovedpine, mavepine, blå mærker og sår
 • Meget sygefravær i skolen
 • Tilbagetrækning, indesluttethed, afvisning eller mistænksomhed
 • Overfladisk relation til venner og kammerater
 • Undvigende eller afvisende opførsel over for voksne
 • Aggressivitet, vrede og tilsyneladende ubegrundede raseriudbrud
 • Voldelig adfærd og vanskeligheder med at håndtere konflikter
 • Nervøsitet, angst, usikkerhed eller skyldfølelse
 • Angst for at gå hjem eller løber hjemmefra
 • Ændrede spisevaner
 • Koncentrationsbesvær
 • Stor ansvarsfølelse over for familien
 • Kontaktsøgende adfærd

Der er ikke nogen facitliste med tegn og signaler. Det er vigtigt at understrege, at der ikke altid er sikre tegn på at et barn har været udsat for vold. Selvom et barns opførsel giver anledning til bekymring, betyder det ikke nødvendigvis at barnet har været udsat for vold. Omvendt skammer børn sig ofte over at de er udsat for vold og forsøger at skjule det. Andre børn, der har været ramt af vold kan tilsyneladende være upåvirkede og uden symptomer. Tegn og signaler er altså ikke et bevis på at der er tale om vold – men de bør altid føre til at vi nøje overvejer vores muligheder for at handle.

Udover de nævnte tegn og signaler kan man direkte blive vidne til vold mod et barn. I disse tilfælde bør man være opmærksom på hvad der sker og umiddelbart gribe ind ved enten at forsøge at stoppe volden, ved at kontakte de sociale myndigheder eller i grove tilfælde ved at kontakte politiet.

Som voksne skal vi altid være parate til at se og lytte efter tegn hos barnet. Der kan især være grund til at reagere, hvis et barn pludselig ændrer adfærd, eller hvis flere tegn optræder samtidigt.

Et barn udsat for fysisk eller psykisk vold har brug for at der er mindst én voksen som det trygt kan kontakte, som vil lytte, og som kan sørge for at volden stopper.

Du kan se flere film om at se tegn på mistrivsel og vold på Børnerådets hjemmeside.