Facebook Twitter Instagram search

Har du viden eller mistanke om, at et barn udsættes for vold eller oplever vold derhjemme, skal du lave en underretning til kommunen. Herunder kan du læse mere om hvordan.

Vær særligt opmærksom på…

Hvornår skal man underrette?

Er du i tvivl om hvorvidt du skal underrette?

Hvordan laver man en underretning?

Hvad sker der, når man underretter kommunen?

Hvad sker der, når man underretter Ankestyrelsen?