Facebook Twitter Instagram search

Vold er enhver handling, der er rettet mod et menneske, som gennem denne handling – ved at skade, smerte, skræmme eller krænke – får mennesket til at gøre noget mod sin vilje eller holde op med at gøre noget det vil (Per Isdal, ATV, Oslo 2002).

Servicestyrelsen opererer med denne definition af vold:

Vold er en handling eller trussel, der – uanset formål – er egnet til eller krænker en anden persons integritet eller skræmmer, smerter eller skader personen – uanset om personen er et barn eller en voksen. Volden kan have samme effekt på andre personer, der overværer eller overhører handlingen. Volden kan både være en bevidst handling eller en handling, der sker i affekt. (…) Vold omfatter også, når barnet er vidne til vold mod forældre eller søskende (Servicestyrelsen 2009).

Volden er mangeartet, den kan være fysisk, psykisk, verbal, materiel, seksuel, økonomisk, elektronisk, æresrelateret og latent. I et voldelig forhold er den altid tilstede i et eller flere af de nævnte former.

Fysisk vold

Fysisk vold er brug af enhver form for fysisk overgreb og magt. Også at forhindre andre i at få opfyldt fysiske behov så som at sove og spise. For handicappede kan det desuden være at blive nægtet hjælp, medicin og hjælpemidler.

Psykisk vold

Psykisk vold er verbale eller adfærdsmæssige trusler om vold mod en selv eller ens børn. Det er at blive nedgjort, kritiseret, ydmyget, kontrolleret eller isoleret. Det er også psykisk vold at overvære vold mod et familiemedlem.

Verbal vold

Verbal vold er når man trues med at ens børn bliver bortført, at man trues med at blive smidt ud, at der trues med at ødelægge ens arbejdsliv eller sociale liv, trues med mishandling eller trues med at man forfølges. Det hele fortælles ofte, således at man tror på at det vil ske.

Materiel vold

Materiel vold er at få sine ting ødelagt, at man tvinges til at forlade sin bopæl, eller at man ikke har adgang til sine ejendele.

Seksuel vold

Seksuel vold er at blive tvunget til sex eller på anden måde krænket seksuelt, for eksempel ved at overvære seksuel adfærd.

Økonomisk vold

Økonomisk vold er når man ikke har adgang til egen bankkonto, der kræves bilag for alt, eller man trues til at optage lån.

Elektronisk vold

Elektronisk vold er at blive overvåget og kontrolleret gennem elektroniske medier som e-mail, sociale medier, telefon og overvågningskameraer. Også trusler gennem elektroniske medier.

Æresrelateret vold

Æresrelateret vold drejer sig om familiens ære. Den er accepteret af familien og der er mere end en enkelt person der udøver den. Æresrelateret vold er blandt andet tvangsægteskaber, at blive sendt på genopdragelsesrejse, social kontrol, følelsesmæssigt pres og at blive frosset ude af familien.

Latent vold

Det at have oplevet vold gør at man ved at det kan ske igen. Volden er da latent til stede i forholdet, alene i kraft af sin mulighed. Muligheden for vold styrer kvindens adfærd idet risikoen for ny vold kan styre alt hvad kvinden gør, selv om der ikke foreligger nogen aktiv trussel. Volden kan således ligge latent i et forhold i mange år. Dette kan gøre kvinden i tvivl om hvorvidt manden fortsat er voldelig.