Facebook Twitter Instagram search

Dansk Kvindesamfunds Krisecentre fik i 2013 og 2016 midler fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, LB Fonden og Zonta til undervisningsprojektet ‘Tør du tale om det?’ som henvendte sig til folkeskolernes 4-7. klasser og 7.-10. klasser.

Projektet er afsluttet, men vi har samlet al viden og materiale her i vores skoletjeneste og på hjemmesiden ‘Tør du tale om det?’.

Ifølge statistikker er der ca. 4-5 børn/unge i hver klasse, som har været udsat for fysisk vold i hjemmet inden for det seneste år. Her er ikke indregnet andre former for vold, vold mod et andet familiemedlem som barnet overværer eller overhører, eller kærestevold. Undersøgelser viser, at børn der oplever vold i familien har større sandsynlighed for at ende i et voldeligt forhold som unge og voksne. Enten som voldsudøver eller -offer.

Derfor synes vi det er vigtigt, at undervise børn og unge i hvordan de håndterer vold og dermed er med til at bryde cirklen. Det kan enten være fordi de selv lever med vold, eller fordi de har en ven eller bekendt der lever med vold.

Der er mange børn, unge og voksne der er usikre på hvornår det er vold. Mange tror at vold kun er fysisk vold, selvom der findes andre former for vold. Det er derfor vigtigt at eleverne får viden om hvad vold er.

Her på siden kan du finde undervisningsmateriale, fakta og viden om vold samt få konkret vejledning til, hvad du kan gøre, hvis du har mistanke om, at en elev er udsat for vold. Klik ind på punkterne herunder og læs mere.

Hvad er vold?

Hvordan ved man, at en elev udsættes for vold?

Hvad gør man, når en elev udsættes for vold?

Undervisningsmateriale om vold i familien

Fakta om vold

Evaluering

Har du brug for hjælp?

Liste med telefonnumre og hjemmesider.

Klik her