Facebook Twitter Instagram search

I Danmark er der 45 kvindekrisecentre hvor kvinder kan komme og bo hvis de har været udsat for vold fra deres partner, tidligere partner og/eller familie. Dansk Kvindesamfunds Krisecenter Frederiksberg er et af de krisecentre.

På Dansk Kvindesamfunds Krisecenter på Frederiksberg kan der bo 8 kvinder. Hver kvinde har sit eget værelse, men deler badeværelse og køkken med de andre kvinder. 4 af værelserne er store nok til at kvinderne kan have deres børn med. De fleste kvinder bor på krisecenteret 3-6 måneder. Mens de bor her skal de selv lave mad, stå for rengøring og andre dagligdags ting.

På krisecenteret arbejder der to socialrådgivere som hjælper kvinderne med at komme videre i livet, de hjælper kvinderne med at finde en ny bolig uden voldsudøveren og de snakker med kvinderne om volden. Der er også en børnerådgiver som snakker med børnene om volden og om hvad der skal ske nu. Susanne, der er tidligere børnerådgiver, fortæller i denne film om hvordan det er for børnene at bo på krisecenter.

Hvis man er en kvinde over 18 år og man bliver udsat for vold, kan man bo på krisecenteret. Man kan selv ringe til krisecenteret og høre om der er en plads. Hvis der ikke er en plads, kan personalet hjælpe en med at finde et andet krisecenter. Man behøver ikke kontakte kommunen for at komme på krisecenter.

Dansk Kvindesamfunds Krisecentre giver også rådgivning. Det betyder at man kan ringe herind hvis man for eksempel kender nogen der bliver udsat for vold og ikke ved hvad man skal gøre. Man kan også møde op på et af krisecentrene, hvis man gerne vil have rådgivning.

Det er svært at vide præcis hvor mange kvinder der udsættes for vold, for det er ikke alle der tør bede om hjælp, men det vurderes at ca. 33.000 kvinder årligt udsættes for vold. Ca. 2.000 kvinder bor hvert år på krisecenter.