Facebook Twitter Instagram search

Samvær og forældremyndighed

Hej Brevkasse

Vi har været separeret i ca. 2 år, og jeg har nu givet min eksmand papirerne, så vi kan blive skilt. Vi har haft et barn boende hos os hver – men med den ordning, at de samtidig bor en uge hos os hver, vi bor 50m fra hinanden. Den store er 13 år den lille er 5 år, så de går i skole og børnehave.

Siden vinterferien har vi haft en midlertidig ordning med den lille på 5 år, så hun kun er hos mig (mor) og hver 2. weekend skulle hun så være hos far. Det er ud fra hendes ønsker og behov. Denne ordning er blevet gennemført, efter at vi voksne har drøftet det med børnehaven og psykolog.

Desværre har ordningen ikke fungeret, så vores datter har ikke været hos sin far det vi aftalte, da hendes far ikke gider høre på brok om at hun savner sin mor – så det er kun blevet til en overnatning den ene weekend og så 2 overnatninger sidste gang.

Nu har min eks så sagt, at han ikke ønsker at have den lille mere – aldrig mere. Da vi har fælles forældremyndighed har jeg sagt, at så skal han også skriftligt frasige sig forældremyndigheden. Det påtænker han så at gøre.

Men hvor står vores yngste datter så nu? Jeg ved ikke hvad der sker – kan han overhovedet nægte at se den lille og samtidig uændret fortsætte aftalen med vores ældste datter på 13 år, således at hun fortsat bor en uge hos mor og en uge hos far?

Jeg mener simpelthen at manden er blevet skør. Vi har en lille datter på 5 år, der er usikker og ulykkelig og fanget i en skilsmisse hun ikke kan forstå. Og nu vælger hendes far hende fra, skubber hende ud af sit liv – fordi hun siger, at hun savner sin mor når hun er hos ham.

Hvad skal jeg gøre for at beskytte og passe godt på begge mine børn? Hvad sker der når faderen frasiger sig forældremyndigheden over den ene? Frasiger han sig så retten til at se hende? Har hun krav på samvær, når hendes far ikke selv vil have hende? Kan han få lov til at dele søskende på den måde?

Jeg er ikke enig i hans beslutninger og ønsker ikke at fortsætte den ordning vi har – med nogen af børnene – hvad kan jeg gøre for at stoppe det?

Hilsen
En mor


Kære ‘en mor’
Din mail beskriver en meget svær familiesituation, der er opstået efter, at din eksmand har udmeldt at han kun ønsker at have kontakt til det ene af jeres to fælles børn.

Det er altid vigtigt at de voksne har fokus på og forståelse for barnets behov og reaktioner i en skilsmissesituation, for de tackler det ofte meget individuelt, alt efter alder og personlighed. Det bedste ville naturligvis være hvis din yngste datters far kunne rumme afvisningen og fandt overskud til at se sin datter igen. Men sådan er det desværre ikke i jeres tilfælde lige nu.

Du skriver at du har givet ham de endelige skilsmissepapirer til underskrift – kunne denne afstandstagen fra jeres yngste datter være en måde for ham, at markere sig overfor dig på?

Uanset hvad der er den reelle årsag til hans fravalg, er det imidlertid vigtigt, at du anvender din energi på dit barn i denne sammenhæng (for det får hun brug for), og så håbe på, at han på et tidspunkt kommer til fornuft og vil genoptage kontakten igen. For begge dine døtres skyld.

Din ældste datter har en ordning med sin far der tilsyneladende fungerer, og umiddelbart tænker jeg derfor, at det måske er væsentligt for hende at den stadig opretholdes uændret, så længe hun selv udtrykker ønske om at være hos sin far. Måske kan den endda være med til at bane vejen for en ordentlig løsning for den yngste, med tiden.

En god ide er at kontakte statsforvaltningen i forhold til de mange juridiske spørgsmål. De kan retvise dig med hensyn til rettigheder og pligter. Du kan finde oplysninger om statsforvaltningen på www.statsforvaltningen.dk, her kan du også finde oplysninger om eventuel børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og samvær.

En overvejelse du bør gøre dig, er hvorvidt en konfliktmægling mellem dig og børnenes far vil være gavnligt i forhold til et fortsat samvær med den yngste datter. For desværre er loven ikke indrettet således at et barn kan kræve samvær med en forældre der ikke er interesseret. Men måske kan netop et konfliktmæglingsmøde med en uvildig mægler fra statsforvaltningen, hjælpe din eksmand til at finde en bedre løsning i forhold til jeres yngste datter.

Held og lykke fremover, jeg håber for din og børnenes skyld, at din eksmand falder til ro, og at I finder en god ordning der tilgodeser jeres datters behov for at føle sig valgt til af sin far.

De bedste hilsner
Brevkassen