Privatlivspolitik & cookies

Cookies

Privatlivspolitik

Ved at læse Dansk Kvindesamfunds Krisecentres privatlivspolitik kan du blive klogere på formålet med, hvilke personoplysninger/personfølsomme oplysninger vi indsamler, behandler og opbevarer. Her kan du også læse nærmere om dine muligheder og rettigheder, hvis du ønsker indsigt i, hvilke data vi har på dig, eller hvis du ønsker noget bliver slettet. Privatlivspolitikken er udarbejdet for at du kan føle, at dine data er i trygge hænder hos os, og så du ved, at vi gør vores bedste for at overholde de retlige forpligtelser, der gælder for os som dataansvarlige.

Indsamling af personoplysninger og formål

 • Når du besøger vores hjemmeside: www.krisecentrene.dk, sætter vi ingen cookies i din browser.
 • Vi har videoovervågning ved dørene på vores krisecentre, så vi kan passe godt på vores beboere.
 • Når du kontakter Dansk Kvindesamfunds Krisecentre omkring en rådgivning eller en ledig plads, registrerer vi ikke personfølsomme data. Hvis du kommer ind på et af krisecentrene til en rådgivnings- eller visitationssamtale, registrerer vi heller ikke noget personfølsomt data på dig.
 • Hvis der er en ledig plads, og det vurderes, at du er i vores målgruppe, har vi brug for forskellige personfølsomme oplysninger på dig, for at vi kan hjælpe dig videre mod et liv uden vold. Vores søde og dygtige medarbejdere vil forklare dig, trin for trin, om formålet med de forskellige skemaer, der skal udfyldes ved indlogering, samt selvfølgelig også løbende under dit ophold på krisecenteret.
 • Vi indhenter kun oplysninger, der tjener relevante formål og er brugbare for, at vi kan leve op til servicelovens §109, som du er blevet indlogeret under. Det er altså nødvendige oplysninger, som vi skal bruge, for at vi kan hjælpe dig videre i din vej mod en voldsfri tilværelse. Der indhentes selvfølgelig samtykke hertil, og hvis du har medfølgende børn, beder vi også om et tilsvarende samtykke, der omhandler dem.
 • Krisecentrene er forpligtet til at indberette forskellige data om vores beboere til Danmarks Statistik, der indhenter oplysninger i henhold til Lov om Danmarks Statistik §6 og§8.

Opbevaring af personfølsomt data

 • Hvis du er beboer på vores krisecentre, vil der blive oprette en fysisk sagsjournal på dig. Den består af et krypteret USB-stik, samt en fysisk mappe hvor alle dokumenter er samlet, der er låst inde i et skab, når krisecentrenes fagpersoner ikke har dem i brug. Din sagsjournal bliver altså opbevaret i et aflåst skab i et aflåst rum, og din sagsjournal ligger derfor ikke på vores medarbejderes computere.
 • Beboerjournaler opbevares i 3 år, da det er nødvendigt for os som dokumentation ved evt. udefrakommende krav. Din journal vil blive opbevaret forsvarligt, og det er kun ledelsen, der vil have adgang til disse. Alt indhold vil herefter blive slettet.
 • Krisecentrenes ledelse har mulighed for at arbejde hjemme. De har ingen sagsjournaler opbevaret på deres bærbare computere og opbevares der andre personfølsomme oplysninger opbevares disse på en krypteret USB eller i et aflåst skab. Bærbare computere og USB’er vil kun kunne åbnes ved brug af en adgangskode, og de vil blive forsvarligt opbevaret i et aflåst skab, når ledelsen ikke har dem i brug.
 • Hvis du indsender en ansøgning til os i forbindelse med en opslået stilling, opbevarer vi din elektroniske ansøgning, indtil vi har fundet den rette kandidat til stillingen. Herefter slettes den.

Indsigt

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig, hvor længe vi opbevarer dem, og hvad vi bruger dem til. Kontakt Simone på: [email protected]

Sletning af personfølsomt data og tilbagekaldelse af samtykke

 • Hvis du vil anmode om at få noget slettet, eller du vil trække et samtykke tilbage, skal du kontakte Simone på: [email protected]
 • Dansk Kvindesamfunds Krisecentre sletter al persondata, når det ikke længere benyttes til det formål, som det oprindeligt blev indhentet til. Dog opbevares sagsjournaler i 3 år, da det er nødvendigt for os som dokumentation ved evt. udefrakommende krav. Efter 3 år makuleres sagsjournalen og indholdet på USB-stikket slettes.
 • I forbindelse med modtagelse af ansøgninger i rekrutteringsperioder, opbevarer vi din ansøgning indtil vi har fundet den rette kandidat til stillingen, hvorefter at vi sletter din ansøgning. Søger du uopfordret, læser vi din ansøgning igennem og kontakter dig, hvis vi har en matchende stilling ledig. For at beskytte de persondata, som du ofte har angivet på dit CV, gemmer vi ikke uopfordrede ansøgninger, men sletter dem med det samme, hvis vi ikke har en matchende stilling.

Klage

 • Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger kan du kontakte Simone på: [email protected]
 • Ønsker du at klage over en afvisning ved henvendelse omkring ledig plads, beder vi dig i første omgang om at læse om vores målgruppe og værdier på vores hjemmeside. Krisecenteret afviser kun ved henvendelser omkring en ledig plads, hvis der enten ikke er en ledig plads, eller hvis den, som henvendelsen drejer sig om ikke tilhører målgruppen. Vi indlogerer efter servicelovens §109: Kvinder og medfølgende børn, der har været udsat for vold eller trusler. Vi indlogerer ikke kvinder, der har et alkohol- eller stofmisbrug, eller hvis de har psykiske lidelser. Hvis du er utilfreds med en afvisning ved en henvendelse omkring en ledig plads, kan du kontakte den pågældende krisecenterleder.
  Krisecenterleder i København, Susanne Larsen, kan kontaktes på: [email protected] eller tlf.: 35 20 00 55.
  Krisecenterleder på Frederiksberg, Kristine Sørensen, kan kontaktes på: [email protected] eller på tlf.: 35 20 00 49
 • Ønsker du at klage over en afgørelse om udlogering, skal du inden 4 uger fra du er fraflyttet krisecenteret, give besked til den pågældende krisecenterleder om, at du ønsker at klage. Du kan kontakte den krisecenterleder, der er tilknyttet det sted du har opholdt dig på, på kontaktinformationen ovenfor. Når du har indgivet din klage, har den pågældende krisecenterleder 4 uger til at revurdere sin afgørelse om udlogering. Hvis krisecenterlederen fastholder sin beslutning, videregives din klage til Ankestyrelsen, der herefter vil kontakte dig, hvis de omstøder krisecenterets afgørelse. Du kan læse mere på ankestyrelsens hjemmeside: https://ast.dk/for-borgere-med-en-klagesag/din-sag-i-ankestyrelsen/klagevejledning-og-tidsfrister

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du altid velkommen til at kontakte den dataansvarlige direktør, Lisa Holmfjord, på: [email protected] eller vores Data Compliance Advisor, Simone, på: [email protected]. Ønskes telefonisk kontakt kan du ringe til:

Krisecenter Frederiksberg tlf.: 35 20 00 40

Krisecenter København tlf.: 35 20 00 40

Du kan læse mere på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk, eller kontakte dem for nærmere info på: [email protected]. Datatilsynets adresse er: Borgergade 28, 5., 1300 København K.

Forlad siden Ring til os