Facebook Twitter Instagram search

Bibi Agger

Næstforkvinde

Bibi arbejder som specialkonsulent og frivillighedskoordinator i Frederiksberg Kommune. Hun er cand.mag. i psykologi og socialvidenskab, og har derudover en diplomuddannelse i ledelse og organisationsudvikling. Bibi har været involveret i frivilligt arbejde i mange år – de sidste 13 år på krisecenteret. Hun har været med til at bygge krisecenteret op fra dets spæde start som et satspuljeprojekt. Bibi er eksternt medlem af bestyrelsen, og er udpeget af bestyrelsen.