Facebook Twitter Instagram search

Vi arbejder ud fra en værdibaseret målsætning om, at vækst i erkendelse, indsigt og selvforståelse går hånd i hånd med en kraftfuld aktiv handlen, således at vi:

  • altid møder den enkelte med respekt, forståelse og ligeværd.
  • altid tager udgangspunkt i den enkeltes særlige livsomstændigheder og egen oplevelse af volden.
  • tilskynder den enkelte til selv at tage initiativ og handle aktivt, med det formål at finde styrke til at gøre sig fri af volden.

På Dansk Kvindesamfunds Krisecentre arbejdes der ud fra en Response Based Practice-tilgang, hvor nogle af de helt essentielle nøgleord er respekt og værdighed.

Vi ønsker på enhver måde at forebygge og bekæmpe vold mod kvinder og gør dette via følgende initiativer:

  • at drive en anonym åben rådgivning og to sikrede døgntilbud med en empowerment-tilgang til kvinder og børn, der har været udsat for vold af enhver art. Det vil sige at den enkelte kvindes ressourcer danner grundlag for hvilke forventninger vi har, og hvilke tilbud om hjælp vi kan give hende.
  • at kvinder der opsøger og eventuelt bor på krisecentrene sammen med deres børn til enhver tid møder faguddannet personale og kvalificerede og engagerede frivillige der kan guide, vejlede og yde omsorg.
  • at afkræfte myter og holdninger i offentligheden, der opretholder og legitimerer vold mod kvinder.

Desuden er vi et krisecenter med et klart feministisk værdigrundlag. Det kan du læse mere om i et interview med vores direktør her.