Af Christina Alfthan

Som følge af coronasituationen er behovet for krisecenterpladser steget. Nedlukningen og udsigten til at skulle være isoleret i hjemmet endnu længere tid presser familierne, og mange ringer lige nu for at få plads på et krisecenter eller for at få hjælp og råd på grund af vold i hjemmet.

Derfor har Social- og Indenrigsministeriet bevilliget midler til, at der kan åbne et midlertidigt nødkrisecenter for voldsudsatte kvinder og børn på en hemmelig adresse i København. Indtil videre er det åbent i tre måneder. Det ligger samme sted som nødkrisecentret i foråret, og med erfaringerne fra foråret er vi nu endnu bedre klædt på til at støtte og skabe stabile rammer for børn og kvinder.

På nødkrisecentret vil der være plads til kvinder med tre eller flere børn, som ikke altid kan huses på traditionelle krisecentre, ligesom kvinderne kan indlogeres hele døgnet – fx via en politiudrykning til et hjem med vold. Desuden vil der være særligt fokus på pædagogiske tilbud til børnene.

Det midlertidige krisecenter kan modtage kvinder og børn fra 8. februar. Man visiteres gennem Danner via en telefonsamtale eller fysisk samtale. Dansk Kvindesamfunds Krisecenter, personale hos politi, kommuner eller andre front-funktioner kan ringe til Danner og forhøre sig på vegne af en borger, og herefter vil der blive truffet aftale om det videre forløb.

Forlad siden Ring til os