Facebook Twitter Instagram search

Vold mod kvinder er også et problem for mænd

En af Danmarks førende mandeforskere, Kenneth Reinicke, er netop valgt ind i Dansk Kvindesamfunds Krisecenters bestyrelse. Han er den første mand i bestyrelsen. Han mener, at man kun kan nedbringe volden mod kvinder, hvis mænd er med i samtalen. For det er mænds destruktive adfærd, der er problemet.

Læs mere …

Ny direktør i Dansk Kvindesamfunds krisecentre

Maria Søndergaard er ny direktør for Dansk Kvindesamfunds Krisecentre. Hun vil bl.a. arbejde for at bryde tabuet omkring mænds vold mod kvinder, som hun mener stadig er alt for præget af victim blaming. Og så glæder hun sig til samarbejdet med Dansk Kvindesamfund, hvor hun som direktør har fast plads i styrelsen.

Læs mere …

Nyt nødkrisecenter åbner i dag i København

Coronakrisen og nedlukningen har øget antallet af henvendelser til krisecentrene. Derfor åbner der i dag et nødkrisecenter i København, så voldsudsatte kvinder og deres børn kan få beskyttelse. Man kan derfor trygt kontakte os, også selvom man er i tvivl, om man er i målgruppen for et krisecenterophold.

Læs mere …

Ofre for digitale krænkelser ved ikke, de kan få hjælp

Rådgivningen StopChikane har netop fået 1,8 mio. kr. over en fireårig periode til at oplyse og rådgive ofre, der er udsat for digitale krænkelser. Men mange ved slet ikke, at den krænkelse, de har været udsat for, er ulovlig og kan retsforfølges. Og de ved heller ikke, at der er hjælp at få. Men det er der, og den er gratis.

Læs mere …

Digital chikane er altid en del af volden

Når en kvinde kommer til Dansk Kvindesamfunds Krisecentre for at søge hjælp og beskyttelse mod vold, er digital chikane næsten altid en del af volden, fortælle Anne Sture, der er voldsfaglig rådgiver på krisecentret.

Læs mere …

Han slog, han fortrød, hun trøstede – og skammede sig

Ulla var i fem år i et voldeligt parforhold, hvor hun blev slået, sparket, skubbet ned ad trapper og fik taget kvælertag. Men da hans evige bøn om tilgivelse og gråd endelig prellede af på hende, og hun ringede til politiet, rådede de hende til at sove på det, ”for en politianmeldelse kunne jo ødelægge hans karriere.”

Læs mere …

Familieretshusene tager ikke krisecentererklæringerne alvorligt

Astrid Lyng Hjuler, socialrådgiver og faglig leder hos Dansk Kvindesamfunds Krisecentre, er bekymret for, at de nye familieretshuse træffer afgørelser i forældremyndigheds- og samværssager uden at tage volden med i afgørelsen, hvis den ikke er politianmeldt. Dermed lever familieretshusene ikke op til den nye intention om, at også mistanke om vold skal undersøges.

Læs mere …

For hver voldsramt mor følger et voldsramt barn

Nye tal dokumenterer, at kampen for at stoppe vold mod kvinder og børn er lige så aktuel i dag, som den var for over ti år siden. Det er LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentres årsrapport, som viser, at vold mod kvinder og børn på krisecentre i Danmark ikke er faldet. Det tvinger os til at kigge på, om vi gør nok i Danmark for at garantere kvinder og børns sikkerhed.

Læs mere …