Facebook Twitter Instagram search

Min kollegas ægteskab er voldeligt

Hej
Jeg skriver på vegne af en kollega som sammen med to børn på 5 og 13 lever i et psykisk helvede.

Årsag: hendes mand har i årevis været alkoholiker. Altid bebrejdende og ubehagelig.

Han har i nat i sin fuldskab dasket til hende 3 gange, mens hun lå og sov. Den ældste søn overværede episoden og er nu meget bange. Begge børn har psykiske problemer og har svært ved at fungere normalt i dagligdagen.

Hun vil gerne flytte fra sin mand, men der er et stort problem, hun er ikke dansk statsborger og er derfor bange for at børnene bliver taget fra hende og hun bliver sendt ud af landet tilbage til Filippinerne. De har været gift i 21 år.

Hun har i dag kontaktet mandens arbejdsplads for at få hjælp til at stoppe hans drikkeri! Arbejdspladsen var meget imødekommende. Det juridiske står stadig åbent, for hvis hun bliver skilt fra manden og flytter i egen lejlighed, banker kommunen så på døren for at tage børnene fra hende, og bliver hun sendt ud af landet? (skal lige tilføje at hun for et par år siden kontaktede kommunen som ikke kunne hjælpe den lille familie.)

Hun har ingen familie som kan hjælpe i DK, de er alle bosiddende på Filippinerne. Jeg håber, at I kan hjælpe med disse spørgsmål, så hun kommer ud af dette ægteskab, der er til mere skade end gavn!

Med venlig hilsen
Vibeke


Kære Vibeke
Du fortæller at din kollega lever i et voldeligt ægteskab, og at hendes børn ikke trives. Det lyder til, at du kender til hendes situation, og derfor har valgt at hjælpe hende. Det er godt hun har fundet støtte hos dig, for det har hun brug for.

Du beskriver, at din kollega tidligere har kontaktet kommunen angående hjælp, men du fortæller ikke præcist hvilken hjælp. Men uanset om det handlede om hjælp til komme på krisecenter eller støtte til børnene i forhold til skole og fritid, så burde kommunen have grebet ind og ydet den nødvendige støtte, for det er tydeligvis en familie som er berettiget til hjælp.

Du skriver, at din kollega er nervøs for at få lov til at blive i Danmark hvis hun forlader sin ægtemand. På dette området kan du berolige hende, såfremt hun har boet i Danmark i 21 år, for så har hun via ægteskabet opnået permanent opholdstilladelse.

En god løsning for din kollega ville være, hvis hun tog kontakt til et krisecenter. I første omgang ikke nødvendigvis for at flytte ind, men for at få rådgivning og støtte. Hvis hun ønsker at flytte på et krisecenter ville det også kunne lade sig gøre. Det ville samtidig være en løsning der kunne give hende og børnene en mere rolig hverdag uden utryghed og voldelige episoder, imens hun overvejer hvilke valg hun skal træffe i forhold til ægteskabet.

Din kollega er derfor meget velkommen til at kontakte Dansk Kvindesamfunds Krisecenter på tlf. 82 51 52 00. Hun kan vælge at komme til en anonym rådgivning eller hun kan bede os om hjælp til at finde et krisecenter der har plads til hende og børnene.

Du kan oplyse din kollega om, at der på de fleste krisecentre er ansat både en socialrådgiver og en børnefaglig person, der kan støtte og rådgive med hensyn til børnenes hverdag med skole og fritid, samt hjælpe med at finde ud af boligforhold, forældremyndighed og kontakten til kommunen. Krisecentret vil også kunne sætte hende i kontakt med en advokat, hvis hun får brug for juridisk støtte.

I tilfælde af at der alligevel, af en unævnt årsag i denne mail, skulle være problemer med din kollegas opholdstilladelse, så har hun stadig ret/mulighed for at komme på et krisecenter, det tilbud er for alle, uanset opholdsgrundlag.

Forhåbentligt har dette svar givet nogle bud på hvorledes du skal agere i forhold til at støtte din kollega med at blive bedre afklaret, hvis ikke, har I naturligvis mulighed for at henvende jer igen. Du er også meget velkommen til selv at kontakte os telefonisk og få yderligere rådgivning i forhold til din kollega.

Mange hilsner og håb om en snarlig løsning.
Brevkassen