Socialrådgiver

Drømmer du om at gøre en forskel og være med til at skabe muligheder for kvinder og børn, der er på vej mod en tilværelse uden vold? Så er jobbet som socialrådgiver i Dansk Kvindesamfunds Krisecentre måske noget for dig.

Til vores krisecenter i København søger vi to socialrådgivere til henholdsvis en fast stilling og et vikariat.

På Dansk Kvindesamfunds Krisecentre arbejder socialrådgivere, som kontaktpersoner, der yder social- og voldsfaglig rådgivning af høj kvalitet samt støtte og omsorg til de voldsramte kvinder, der tager ophold på krisecenteret i en svær og midlertidig periode. Hvis du har voldsfaglighed er det at foretrække, alternativt har du stor interesse i at udvikle viden og kompetencer i relation hertil. Vi forventer, at du har erfaring med relationsarbejde og er god til skabe kontakt til vores beboere, på en respektfuld og tryghedsskabende måde.

Vi forventer, at du på strategisk, vedholdende og systematisk vis kan varetage og koordinere hjælpen til kvinderne på krisecenteret fra visitation til udflytning. En vigtig del af arbejdet er støtteskrivelser og erklæringer til myndigheder og øvrige instanser i kvindernes liv, kommunen, familieretshuset, udlændingestyrelsen, politi, etc. Vi forventer derfor, at du er kommunikativ stærk, skriftlig såvel som mundtligt, og har erfaring med komplekse skriftlige myndighedsopgaver. Det er vigtigt, at du er god til det tværsektorielle samarbejde og formår balancen mellem at være bisidder og kvinden/barnets repræsentant på en hensigtsmæssig måde for både kvinder, børn og samarbejdspartnere.

Det sociale fællesskab på krisecenteret er også i fokus i vores arbejde. Du skal have lyst til at være medskaber af sociale aktiviteter, som bidrager til at styrke fællesskabet blandt kvinder og børn på krisecentrene. Som medarbejder er du optaget af det gode tværgående samarbejde med dine kollegaer, og du skal arbejde i fleksible teams omkring den enkelte kvinde/det enkelte barn. Vi lægger vægt på, at du trives i et fagligt miljø, hvor vi løfter i fællesskab.

Vi lægger vægt på, at du bidrager til et godt samarbejdsmiljø med en positiv og løsningsorienteret tilgang. Det betyder også, at du er klar til at gøre en ekstra indsats, når det er nødvendigt.

Det er en fordel:

  • hvis du har mere end 5 års erhvervsering som socialrådgiver
  • hvis du har erfaring fra myndighedsarbejdet på familieområdet og/eller krisecentererfaring
  • hvis du kender til og har erfaring med metoden Response-Based Practice, som er vores udgangspunkt i det voldsfaglige arbejde.

Dansk Kvindesamfunds Krisecenter tilbyder først og fremmest en stilling, hvor du gør en central indsats for en sag, som vi selv synes, er en af Danmarks vigtigste. Du vil få et job med udfordrende og varierede arbejdsopgaver, som vil give dig mulighed for personlig og faglig udvikling. Som medarbejder hos os vil du i høj grad få indflydelse på både din egen og beboernes hverdag via vores nyetablerede teams, der på tværs af afdelinger og enheder udvikler og driver organisationens kerneydelse. Derudover tilbyder vi et dedikeret og stærkt fagmiljø, hvor vi sammen arbejder for at stoppe mænds vold mod kvinder i Danmark.

Arbejdstid

37 timer pr. uge med vagt hver 5. weekend, samt én aften om ugen

Løn og ansættelse

Løn og ansættelse efter aftale.

Den faste stilling er fra d. 1. januar 2023.
Vikarstillingen søges besat snarest og løber indtil d. 1. august 2023 med mulighed for forlængelse.

Arbejdssted er Dansk Kvindesamfunds Krisecentre, København, H.C. Andersens Boulevard 10, 1553 København V og Frederiksberg, Vodroffsvej 40, 2000 Frederiksberg C.

Yderligere oplysninger

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du læse mere i stillingsbeskrivelsen, som du kan rekvirere hos sekretær, Charlotte Møller på [email protected].

Du er også velkommen til at kontakte stedfortrædende krisecenterleder, Astrid Lyng Hjuler på tlf. 2138 4192 i hverdage ml. kl. 10-12.

Ansøgning

Ansøgningsfristen er mandag d. 22. november, kl. 12 til den faste stilling og samtaler afholdes d. 25/11 og d. 29/11.

Vi tager løbende ansøgere til vikarstillingen til samtale.

Du sender din ansøgning og CV mærket ”socialrådgiver” til [email protected].

Alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnicitet opfordres til at søge.

Gå til jobannoncen her: https://www.jobindex.dk/jobannonce/463490/socialraadgiver

Forlad siden Ring til os