Facebook Twitter Instagram search

Hvor kan min mand få behandling?

Kære Brevkasse
Min mand er meget voldelig overfor mig. Det er han tit. Jeg vil gerne stoppe ham, men ved ikke hvordan? Er der et sted han kan få behandling? Og hvad nu, hvis han ikke vil gå med til at få behandling, hvad gør jeg så?


Kære du
Ud fra din mail forstår jeg, at du er i en meget vanskelig situation, og at du er udsat for vold fra din mand. Du skriver, at han tit er voldelig over for dig. Du spørger til, hvordan du kan stoppe ham, eller hvordan han kan få hjælp til at tackle sine problemer, når eller hvis han ikke selv ønsker at komme i behandling.

Det kan være rigtig svært at hjælpe en person, som ikke selv ønsker at modtage hjælp. Der findes dog behandlingsmuligheder for voldsudøvere, som din mand. I kan henvende jer til ’Dialog Mod Vold’, der har centre, i København, Odense og Århus eller hos ’Alternativ til Vold’, der ligger i Roskilde.

For at din mand kan ændre på sin adfærd og gå i behandling, kræver det, at han selv ønsker det. Det er desværre ikke muligt at tvinge din mand til at gå i behandling.

At leve i et forhold med vold har store konsekvenser for den som er udsat for volden, og det er derfor vigtigt, at du får noget hjælp og støtte.

Det er vigtigt, for konsekvenserne af at leve med vold er omfattende. Du oplever måske at føle dig svækket og uden selvværd. Mange kvinder, som har været udsat for vold oplever at få depressive symptomer eller angst som følge af volden.

Samtidig oplever mange, at deres grænser langsomt bliver rykket i forhold til, hvad der er acceptabelt. Hvilket gør det svært at handle i forhold til volden. For, som en del af volden, kan der ske det, at man med tiden oplever ikke at have overblik og kan meget vel føle det hele kaotisk og uoverskueligt.

Det kan blive svært at gøre de ting i hverdagen, som man før i tiden har kunnet, og det kan være rigtig svært at træffe beslutninger. Måske oplever du en overvældende frygt for, hvad din mand kan finde på at gøre, hvis du vælger at forlade ham og volden.

Frygten kan for nogen være altoverskyggende og gøre, at man bliver i det voldelige forhold i håbet om, at det en dag bliver bedre. Det kan også være svært at skulle opgive drømmen om et lykkeligt forhold eller familieliv.

Desværre er det yderst sjældent, om ikke umuligt, at en voldsudøver holder op med at begå vold, uden først at have erkendt, at han har et problem og søge professionel terapi. Det er derfor yderst vigtigt at kende til sine muligheder for at få hjælp.

Det gælder også dig. For du er nødt til at passe på dig selv, før du kan forsøge at hjælpe din mand. Du skal vide, at der altid er muligheder for at få hjælp i form af rådgivning og vejledning i forhold til din situation.

Du skriver ikke, hvor i landet du bor henne, men der findes forskellige steder, hvor det er muligt at komme og få råd og vejledning, hvis man ikke er klar til at gå fra sin mand.

Mange hilsner
Brevkassen