Facebook Twitter Instagram search

Hvis du har børn med på krisecenteret, vil vores børnerådgiver kontakte dig, når du er flyttet ind. Hendes opgave er at støtte dig og dit barn bedst muligt, mens I bor her. Hun kan fx hjælpe dig med at kontakte barnets institution eller skole, og hun kan skabe kontakt til statsforvaltningen, hvis du vil aftale samvær med barnets far.

Hun vil også tale med dig om, hvordan det er at være forælder i et forhold med vold. Hun kan give dig råd om, hvordan du støtter dit barn bedst muligt mens I er på krisecenteret, og hvad du kan gøre for barnet, når I er flyttet herfra.

Børnerådgiverens opgave er også at tale med dit barn om volden i hjemmet, for barnet kan have mange tanker og bekymringer at gå rundt med.

Børnerådgiveren arrangerer familie- og børneaktiviteter her i huset og udflugter ud af huset.

Socialrådgiver

Når du flytter ind på krisecenteret, bliver en af vores socialrådgivere din faste kontaktperson. Socialrådgiveren taler med dig om volden og hjælper dig med forskellige andre ting.

Læs mere
Dansk Kvindesamfunds krisecenter på Vodroffsvej40, Frederiksberg

Krisecenteret

Dansk Kvindesamfunds Krisecenter er et botilbud til voldsramte kvinder og deres børn. Huset er beliggende tæt ved Skt. Jørgens Sø og Indre By.

Læs mere