Foto: Anette Lytzen

Det er ikke hver dag, man får besøg af en ambassadør, og slet ikke på cykel. Men sådan var det, da den franske ambassadør Caroline Ferrari kom cyklende på besøg på vores to krisecentre. For Bastilledagen handler om ’Frihed, Lighed og Broderskab’, og Caroline Ferrari havde valgt at fejre den franske nationaldag hos os og dermed sætte fokus på ligestilling og et samfund uden kønsbaseret vold.

”Jeg er her i dag for at hædre alle dem, der har været i front under corona-krisen. Det har været udfordrende tider, og jeg ønsker at takke jer og give min opbakning til jeres fortsatte arbejde. Det er meget vigtigt for den franske regering at fremme ligestilling og bekæmpe kønsbaseret vold,” sagde ambassadøren, der tog sig god tid til både at tale med medarbejderne og kvinderne, der bor her.

Caroline Ferrari spurgte grundigt ind til vores arbejdsdag og kvindernes liv og hverdag. Hun takkede for, at hun fik et indblik i kvindernes liv og vanskelige situation og i de konsekvenser, det har for kvinder og børn at leve med vold. Hun hørte også om victimblaming og om, hvorvidt børnene, der bor her, kan komme i skole. Der blev desuden talt om ordets magt, og hvordan de ord, man bruger, er med til at påvirke opfattelsen af vold mod kvinder. Hun hørte også om vores tilbud om naturterapi, hvor vi tager ud i naturen sammen med kvinderne og introducerer dem til naturens healende kraft.  Ambassadøren lyttede meget interesseret, for vold mod kvinder findes alle steder. Også i Frankrig.

Vold mod kvinder i Frankrig   

”Vold er et foruroligende stort problemet i Frankrig. Hver 3. dag bliver en kvinde slået ihjel af sin partner. Men systemet har øje for problemet,” understregede hun og forklarede om de tiltag, der kom i Frankrig under corona-krisen, hvor den eskalerende vold i hjemmet blev et så alvorligt problem, at man lavede et kodeord ’mask19’, som voldsramte kvinder kunne sige på landets apoteker og derved få hjælp. Frankrig oprettede også flere nye krisecenterpladser under corona-lockdown, præcis som vi også har gjort herhjemme.

Men vores krisecentret på H. C. Andersens Boulevard imponerede dog ambassadøren, der lyttede interesseret, da hun fik historien om, hvordan Dansk Kvindesamfund stiftede Tegneskolen for Kvinder i 1875, og at bygningen 143 år senere – i 2018 – blev indviet som krisecenter.

Forlad siden Ring til os