Facebook Twitter Instagram search

Vold mod kvinder og børn i tal

Hvert år bliver 38.000 kvinder udsat for partnervold. Vold kan være psykisk, fysisk, seksuel, materiel eller økonomisk. (Tal fra LOKK)

Cirka 10 kvinder dræbes hvert år af en partner eller ekspartner. (Tal fra rapport om drab i Danmark)

Hvert år er cirka 33.000 børn under 15 år vidne til fysisk vold mod en forælder. (Tal fra rapport om vold i nære relationer)

Børn som har været vidner til volden udviser reaktioner, der minder om reaktioner på psykologisk mishandling eller posttraumatiske belastningsreaktioner (PTSD). Børnene udviser i nogle tilfælde de samme symptomer, som hvis de selv var blevet udsat for fysisk mishandling. (Fra rapport om vold mod børn)

Hvert 6. barn oplever vold i hjemmet og hvert 12. barn oplever psykisk vold fra forældrene. Det viser en spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt 2.000 børn i ottende klasse.
(Fra rapport om vold og seksuelle overgreb på børn)

Stalking rammer primært unge og 63% af de stalking-ramte er kvinder. Det viser Justitsministeriets rapport om stalkings omfang og karakter. (Fra rapporten)