Facebook Twitter Instagram search

Hvert år udsættes 33.000 kvinder i Danmark for vold i hjemmet, og hver dag er der en voldsramt kvinde, der ikke kan få plads på et krisecenter. Derfor åbner Dansk Kvindesamfund i marts 2018 nyt krisecenter i København.

Vi har brug for din hjælp. Støt etableringen af det nye krisecenter og vær med til at sikre kvinder og børn en fremtid uden vold.

Støt på MobilePay 95730 eller på bankkonto 6737-000144049 – mærk din overførsel “Vold”

Partnervold mod kvinder er et omfattende problem i Danmark. Ca. 33.000 kvinder udsættes årligt for fysisk partnervold og ca. 33.000 børn lever i familier, hvor der er vold.

Hvert år kommer ca. 2.000 børn med deres mor på krisecenter. 72 % af børn på et krisecenter har været vidne til fysisk eller seksuel vold mod deres mor; 57 % af børn på et krisecenter har været udsat for psykisk vold, og 37 % af børn på et krisecenter har selv været udsat for fysisk vold.

Presset på alle landets krisecentre er stort og er vokset støt med årene. Det er størst og mest konstant i hovedstadsområdet. Der er derfor akut brug for at etablere flere kvindekrisecentre. Det kan have fatale konsekvenser for kvinden, at blive afvist, netop som hun har fundet mod til at opsøge hjælp. Det er værst tænkelige scenarie er, at kvinden opgiver og tager tilbage til den voldelige mand, hun netop har forladt. Det sker desværre i dag. Derfor er det afgørende, at voldsramte kvinder får hjælp, når de har brug for det.

Dansk Kvindesamfunds nye krisecenter bliver et specialiseret krisecenter, der vil have særligt fokus på nybagte mødre og gravide. For desværre er den forebyggende og sundhedsfremmende indsats på graviditets- og fødselsområdet i Danmark under konstant forringelse. Gravide bliver alt for tit først tilset af en jordemoder sent i graviditeten, ligesom fødende ofte sendes hjem i umiddelbar forlængelse af fødslen.

Dette kan have store konsekvenser for alle fødende, men i særlig grad for de gravide og mødre med spædbørn, der er ramt af vold. Det er vores erfaring, at det har følgevirkninger der rækker langt ind i fremtiden for både mor og barn, hvis ikke mødrene modtager den rette omsorg og støtte i tide.

Vi vil på det nye krisecenter sørge for, at sikre fri adgang til jordemoder og sundhedsplejerske gennem hele graviditeten og i den første tid efter fødslen.

Det nye krisecenter ligger på H. C. Andersens Boulevard 10 i den bygning, hvor Dansk Kvindesamfund i 1875 stiftede Tegneskolen for Kvinder.

Etablering af krisecentre er desværre ikke en kommunal opgave, så vi er afhængige af bidrag og donationer fra offentligheden.

Selve huset bliver renoveret, men står ellers tomt. Vi skal derfor selv stå for alt lige fra installering af el og VVS til indretning af værelser, køkkener, fællesstuer, børnerum og meget mere. Til det har vi brug for dig. Støt det nye krisecenter og dermed kvinderne og børnene. For alle har ret til en fremtid uden vold!

Alle donationer går ubeskåret til selve etableringen af krisecenteret.

Mange tak for din støtte!


Dansk Kvindesamfund er godkendt af Indsamlingsnævnet og er medlem af indsamlingsorganisationernes brancheorganisation ISOBRO. Indsamlinger foregår via foreningens hjemmeside, Facebook samt kontakt til medlemmer. Der kan støttes via bankoverførsel, giro, MobilePay og betalingsmodul.