Facebook Twitter Instagram search

Vi søger løbende frivillige, der har lyst til at yde en indsats på et krisecenter for voldsudsatte kvinder og deres børn. Hvis du har lyst, erfaring, overskud og medmenneskelig indsigt kan det være noget for dig.

Som frivillig rådgiver har du forskellige opgaver:

  • Du er med til at skabe et trygt opholdssted for kvinderne og deres eventuelle børn
  • Du indlogerer dem og deltager i visitationssamtaler på en venlig og hensigtsmæssig måde
  • Du vejleder og støtter kvinderne
  • Du retleder dem i forhold til de regler og det værdigrundlag der findes for opholdet her
  • Du tager dig af telefonisk rådgivning, hvor kvinden får afklaring omkring hvilke muligheder hun har, og samtidig henviser du til relevante tilbud

Vi kan tilbyde dig:

  • et godt introduktionskursus
  • løbende supervision
  • temaaftner og oplæg om spændende og vedrørende emner
  • god forplejning
  • et godt samarbejde med øvrige ansatte og frivillige