Facebook Twitter Instagram search

Som børnefrivillig er du med til at skabe overskud i hverdagen, hygge og gode oplevelser for børn. Der er brug for dig, så børn på krisecentre har det godt og får gode oplevelser. Som alle andre så har børn på krisecentre brug for at mærke, at der er mennesker omkring dem, som vil dem, og som har overskud. Helt konkret er du som børnefrivillig en del af gruppen, som laver børneværksted, arrangementer i centeret og udflugter.

Du skal være god til give omsorg, til at samarbejde og have lyst til at være der for voldsramte børn.

Vi tilbyder alle vores frivillige

Introforløb om

• Kvinder og børn på krisecentre
• Om frivillighed på krisecentre
• Response Based Practice

Et godt samarbejde med øvrige frivillige og medarbejdere

God forplejning

Temaaftener

Pt. har vi ikke brug for flere frivillige