Facebook Twitter Instagram search

Som aktivitetsfrivillig er du med til at styrke fællesskabet og sikre, at ingen bliver ensomme på vores krisecentre. Kvinder, der er nødt til at tage ophold på vores krisecentre, er ofte isolerede og uden stærke netværk. Derfor har aktivitetsgruppen fokus på at skabe aktiviteter, som styrker fællesskabet på og uden for centeret. Helt konkret står aktivitetsgruppen for at lave fællesspisninger, weekendbrunch, kreative dage, filmaftener etc.

Du skal som aktivitetsfrivillig have et smittende overskud til at planlægge og gennemføre aktiviteter.

Vi tilbyder alle vores frivillige

Introforløb om

• Kvinder og børn på krisecentre
• Om frivillighed på krisecentre
• Response Based Practice

Et godt samarbejde med øvrige frivillige og medarbejdere

God forplejning

Temaaftener

Pt. har vi ikke brug for flere frivillige